Fatimas Dievmātes statuja “Esi sveicināta, Kunga Māte, Jaunava Marija, Fatimas Rožukroņa Karaliene! Tu esi svētīta starp sievietēm, tu esi Lieldienu gaismā tērptās Baznīcas attēls, tu esi mūsu tautas gods, tu triumfē pār ļaunuma atstātajām zīmēm.
Tēva žēlsirdīgās Mīlestības pareģojums, Dēla Labās Vēsts sludināšanas skolotāja, Svētā Gara kvēlojošās uguns zīme, šajā prieka un sāpju ielejā māci mums mūžīgās patiesības, ko Tēvs atklāj mazajiem.
Rādi mums, cik spēcīgs ir tavs sargājošais apmetnis. Lai tava Bezvainīgā Sirds ir grēcinieku patvērums un ceļš, kas ved pie Dieva.
Fatimas Rožukroņa Karaliene, vienotībā ar brāļiem un māsām es veltu sevi tev. Vienotībā ar brāļiem un tavā aizbildniecībā es veltu sevi Dievam.
Ļaujot, lai mani ieskauj gaisma, kas plūst no tavām rokām, es slavēšu Kungu mūžīgi mūžos. Amen.”


Vai nebūtu brīnišķīgi šo simtās jubilejas gada veltīšanās lūgšanu Fatimas Dievmātei lūgties kopā pie “mūsu Dievmātes” Aglonā?
Reiz bija laiks, kad “Mieram tuvu” ik mēneša pirmajā sestdienā aicināja uz lūgšanu nakti Aglonas bazilikā. Ne vienmēr tas mums, organizatoriem, bija viegli, bet vienmēr – svētīgi un skaisti.
Atzīšos, ka brīdi pa brīdim vai nu pašas sirds, vai kāds no tā laika līdzbraucējiem ir uzstājīgāk vai diskrētāk mudinājis – jābrauc atkal! Bet aizvien kādi neatliekami pienākumi vai vienkārši kūtrums neļāva pateikt jā... Bet šomēnes, kad 13. maijs, Fatimas notikumu 100. gadadiena, iekrīt sestdienā, nebraukt vienkārši nav iespējams.
Es nezinu, kad būs nākamā reize, kad Jēzus ar savas svētās Mātes starpniecību mūs aicinās uz Aglonu; nezinu, kad nākamreiz Kungs mudinās, lai vienu savas dzīves nakti veltām Viņam – lūgšanās, dziesmās, klusā pielūgsmē, ar mīlestību uzlūkojot Maizi, kurā klātesošs pats Dievs...
Gan jau būs arī citas reizes. Tomēr no sirds aicinu – brauksim jau šomēnes! Bruņosimies ar pateicību par bijušo un ar cerību nākotnei un tiksimies Aglonā! Pienesīsim Dievam katrs savu dāvanu – kurš spēju dziedāt, kurš spēju dziesmai pievienoties, kurš spēju vārīt kafiju vai cept biezpienmaizi, kurš spēju palikt nomodā un lūgt par tiem, kuri nelūdz, mīlēt par tiem, kuri nemīl, un ticēt par tiem, kuri Dievu atstumj... Pienesīsim katrs savu sirdi.
13. maija vakarā tiksimies Aglonā uz nomoda nakti, lai pateiktos un lai lūgtu. Lai piedzīvotu un lai saņemtu. Apaļi 100 gadi kopš Fatimas notikumiem – nepalaidīsim garām, es ticu, ka tas būs žēlastību laiks.

Aija Balode,
“Mieram tuvu” redaktore
(Ievadvārdi maija izdevumam)

Atgādinām, ka ir iespēja doties uz Aglonu ar kopīgo svētceļnieku busu. Ja vēlaties rezervēt tajā vietu: tel. 67148336 vai 26672531. Lūgums arī par braucienu paredzēt 12 EUR.

Mieram tuvu septembris 2017