Otrdiena, 23. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša liecinieks

Broņislava Markēviča


Broņislava Markēviča
Jelgavas katedrāles draudzes kalpotāja


Ikkatrā baznīcā, draudzē ir cilvēki, kurus zina visi. Ir arī tādi, kas, gadiem ejot, ievēroti vienīgi pēc sejas vai mēteļa, tomēr personiski viņus neviens nepazīst. Un vēl ir tādi, kuri baznīcu uztur dzīvu, padara to pieejamu ikvienam Dieva meklētājam arī tajās dienās un laikos, kad citādi dievnams būtu slēgts. Tie ir mazie Dieva bruņinieki – atslēgu kundzes, grāmatu tirgotājas, apkopējas, ziedu licējas, pavārītes, kurinātāji, sētnieki un saimniecības uzturētāji. Visi tie, kuri ikreiz ir tavā acu priekšā, ienākot baznīcā. Viņi šķiet tik pašsaprotami, reizēm nedaudz pelēcīgi, lai pievērstu kādu īpašu uzmanību, veltītu kādu smaidu vai acu skatu, tomēr viņi ir tie, kas ierodas draudzē pirmie un aiziet ilgi pēc tam, kad Svētā Mise noslēgusies. Tie ir mazie Dieva liecinieki, kuri daudz labprātāk vēlētos, ka par tiem nemaz nestāsta un nerunā, – viņi taču esot gluži nenozīmīgi! Tomēr nav šaubu – katrs no viņiem būtu īpaša stāsta vērts.

Kopš 17 gadu vecuma, kad Broņislava nonāca Jelgavā, pagājis ilgs laiks, un visus šos gadus viņa allaž bijusi baznīcā. Lai arī kāda būtu slimība, lielākais, ko viņa pavadījusi mājās, ir divas dienas – pēc tam ir jāsteidz uz katedrāli savos ierastajos darbos, sakot: “Paldies Dievam, es te esmu!”

Par Broņislavu lasiet Mieram tuvu aprīļa izdevumā.

Mieram tuvu aprīlis 2019