Pirmdiena, 18. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša svētais

Svētais Nikolajs

Svētais Nikolajs, Miras bīskaps

(ap 270 – ap 345)
Piemiņas diena 6. decembrī


Tu patiesībā kalpoji kā priesteris Mirā,
svētais Nikolaj,
jo, dedzīgi izdzīvojot Kristus Evaņģēliju,
tu veltīji dzīvi savai tautai
un izglābi nevainīgos no nāves,
tāpēc tu tiki svētdarīts
kā tāds, kas ieskatījies
Dieva žēlastības noslēpumā.

Bizantijas katoļu kondaks[1]
svētā Nikolaja godam

Par svēto Nikolaju lasiet Mieram tuvu decembra izdevumā, sadaļā Mēneša svētais.

[1]     Kondaks – tematiska himna Bizantijas Baznīcas pareizticīgo un katoļu ritos.


Mieram tuvu decembris 2017