Sestdiena, 27. maijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Novenna,  gaidot  Vasarsvētkus
2. diena


Ievadlūgšana

Dieva Vārda lasījums
Bet, kad parādījās Dieva, mūsu Pestītāja, lab­sirdība un cilvēkmīlestība, Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnīgo darbu dēļ, kurus bijām darījuši, bet savas žēlsirdības dēļ caur atdzimšanu ūdenī un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlēja caur mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, lai, attaisnoti Viņa žēlastībā, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. (Tit 3, 5-7)
 
Lūgsimies! Dievs, Kristības ūdenī Tu pār mums bagātīgi izlēji savu Svēto Garu. Mēs lūdzam, dari, lai Svētais Gars vairo mūsu ilgas pēc Debesīm, lai Viņš mūs iedrošina, māca, apgaismo, mierina, stiprina, dziedina, attaisno un atpestī. Amen.
Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...

Noslēguma lūgšana

Litānija Dieva Svētā Gara godam


Mieram tuvu maijs 2017