Piektdiena, 22. jūnijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Mieram tuvu jūnijs