Svētdiena, 18. marts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Priestera komentārs
Klausies Dieva Vārdu

Mīļie Mieram tuvu lasītāji!     

Šodien Dieva Vārds mums piedāvā iespēju apdomāt, ko nozīmē pazīt Dievu. Protams, mēs katrs kaut kādā mērā Dievu pazīstam, kaut ko mums ir mācījuši vecāki, katehēti, priesteri, kaut ko esam izlasījuši labās grāmatās un žurnālos, dzirdējuši raidījumos televīzijā vai radio. Arī tas, ka pašlaik turat rokās Mieram tuvu grāmatiņu un lasāt priestera komentāru, nozīmē, ka gribat atkal kaut ko uzzināt par Dievu. Un tas ir teicami.

Evaņģēlija lasījumā mēs šodien dzirdam par grieķiem, kas ilgojās iepazīties ar Jēzu. Un, iespējams, tobrīd pat neapzinājās, cik svarīgs, dziļš un būtisks ir viņu lūgums. Savu lūgumu tie izsaka apustulim Filipam, kurš bija Jēzus tuvumā, un Filips kopā ar Andreju par to pastāsta pašam Jēzum. Bet mūs varētu pārsteigt Jēzus atbilde. Šķiet, ka Jēzus neatbild, sāk runāt it kā par kaut ko citu. Viņš nesaka: labi, pasauciet viņus, ie­pazīsimies! Nepadod roku un neuzsāk tiešu sarunu. Svētā Jāņa evaņģēlijā ir bieži redzams, ka Jēzus neatbild tieši, un šķiet, it kā Viņš runātu par kaut ko gluži citu. Un tomēr Jēzus atbild uz izteikto lūgumu, turklāt vēl plašāk, nekā būtu gaidāms. Tāpēc, ka Viņš skaidro savu būtību. Stāsta līdzību par kviešu graudu, kuram jāmirst, lai tas būtu auglīgs. Jēzus runā par sevi, par to, ka drīz grasās atdot savu dzīvību, upurēties, lai šis upuris nestu dzīvību. Un tā ir visbūtiskākā patiesība par Jēzu.

Ir palikušas vēl divas nedēļas līdz Lieldienām, kad svinēsim šo Kristus upura noslēpumu. Šīsdienas Dieva Vārds mūs gatavo tam, lai spējam saprast, kas ir Jēzus un kas ir Viņa upuris. Varbūt toreiz minētajiem grieķiem gribējās tikai redzēt Jēzu tuvumā, paspiest Viņam roku un paskatīties uz šo slaveno cilvēku, pie kura plūst ļaužu pūļi. Bet Jēzus viņiem deva daudz vairāk par prasīto – Viņš tiem atklāja par sevi visdziļāko noslēpumu.

Un Jēzus atklāsme turpinās. Viņš patiesi stāsta par savām sajūtām. Varam pamanīt, ka Jēzus nekautrējas atklāti runāt arī par savām bailēm, tādējādi atklājot savu cilvēciskumu. Dabiski, ka Viņš, būdams cilvēks, arī baidās, zinot, kāds ceļš Viņu gaida. Tomēr, būdams Dievs, Viņš to uzņemas, jo ticībā saprot sava upura nozīmi. Un atklāj gan klātesošiem grieķiem un mācekļiem, gan arī mums visiem, ka tieši tas ir Viņa misijas kulminācijas punkts. Viņš ir nācis šajā pasaulē, lai upurētos.

Jēzus atklāsme noslēdzas ar apstiprinājumu no debesīm. Jēzus uzraksta savu testamentu: “Tēvs, pagodini savu vārdu!” – un Tēvs pats gluži kā zīmogu zem tā uzliek savu apstiprinājumu: “Esmu pagodinājis un vēl pagodināšu.” Pēc Jēzus teiktā šie vārdi atskanēja mums, lai mēs ticētu, ka Jēzus upuris ir mūsu labā. Lai mēs ticētu, ka šķietamais Jēzus zaudējums pie krusta patiesībā nozīmē visbūtiskāko uzvaru. Ar savu sakāvi Jēzus uzvarēja Ļauno. Jēzus pravietiski saka – Es būšu pacelts (pienaglots pie krusta), lai visus pievilktu pie sevis. Jo Jēzus upuris ir samaksa par grēku, šis upuris noņem šķērsli, kas bija starp mums un Dievu. Pateicoties Jēzus upurim, mums visiem ir pieejams Dievs.

Mēs, kristieši, apzināmies, cik dārgs bija šis Kristus krustā sišanas upuris. No tā mums plūst bagātas žēlastības. Ar šo upuri mēs esam saņēmuši grēku piedošanu un tagad varam teikt, ka ir pie­pildījušies šīsdienas pirmajā lasījumā minētie pravieša Jeremija vārdi: ““Un cilvēks vairs nemācīs savu tuvāko, un neviens – savu brāli, sacīdams: “Iepazīsti Kungu!” – jo viņi visi no liela līdz mazam mani pazīs,” saka Kungs, “tādēļ ka Es apžēlošos par viņu ne­taisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu.””

Dārgie Mieram tuvu lasītāji, visi, kas meklējat Kungu līdzīgi kā grieķu kopiena, par kuru lasījām Evaņģēlijā, – aicinu jūs Gavēņa noslēgumā, kad tuvojas Lieldienas, atrast laiku un klusu vietu, lai lūgšanā pateiktos Dievam par Viņa upuri. Un par to, ka Viņš mums ir atklājis sevi visā pilnībā.

Priesteris Pēteris Alusiks

Mieram tuvu marts 2018