Otrdiena, 23. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Māci mani, Dievs!
Redzēt un dzirdēt. Saskatīt un saklausīt.
Kā pirmo reizi.
Kā pēdējo reizi.
Kā vienīgo reizi.
Uzmanīgi.
Māci man – kā pirmo, kā pēdējo un kā vienīgo reizi – mīlēt. Uzmanīgi mīlestību saņemt un uzmanīgi dot. Netiesājot, nepieprasot, nesāpinot.
Māci man atvērt rokas – māci saņemt un māci dot. Māci man “atvērt” savas domas un izmēzt to, kas iesīkstējis un savecējis. To, kas skaudīgs. To, kas rēķina, “kas man par to būs”, bet neiekļauj guvumā prieku kalpot, prieku vairot labo. Lai manas domas ir jaunības domas. Lai tajās ir vieta jaunai apņēmībai, jauniem mērķiem, jauniem sapņiem. Lai manas domas ir bērnības domas. Lai tajās ir vieta priekam bez iemesla, vientiesīgam un bezrūpīgam priekam par to, kas ir labs, skaists un patiess. Jo acis, kā pirmo reizi skatījušās, to būs pamanījušas.
Katru dienu kā pirmo un kā pēdējo, un kā vienīgo – iemāci man tā dzīvot, Dievs. Pa īstam un ar pateicību. Katru dienu kā pirmo septembri – gladiolas rokās un uz Dieva skolu! Mācīties teikt amen un lūgt – lai notiek tā, kā grib Dievs, lai Viņš mani māca pēc savas žēlsirdības plāna.

Aija Balode 

Mieram tuvu aprīlis 2019