Trešdiena, 27. maijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Dzīve ir laba.
Zem augstām, skaistām, lielām debesīm.
Blakus skaistai, spēcīgai jūrai.
Blakus skaistiem, spēcīgiem cilvēkiem.
Kopā ar Dievu – skaistuma, spēka un lieluma Radītāju.

Dzīve ir laba.
Jo dāvana. Jo pārsteigums. Dāvana, kas nepelnīti pasniegta, pārsteigums, kas sagādāts nesavtīgi. Mana dzīve. Nē, tā nav pašsaprotama. Es nedrīkstu pie tās pierast. Es nedrīkstu pierast ne pie debesīm, ne pie jūras, ne pie sirds dzīvības, ne pie mīlestības, ne pie ilgām mīlēt vairāk un dzīvot patiesāk, ar lielāku atziņu, lielāku pateicību, lielāku sirdi.

Dzīve ir laba.
Lai tā ir mana atziņa, mana pateicība un mana lūgšana šomēnes. Šajā mēnesī, kad es dzīvošu uz priekšu soli pa solītim un katru no tiem pamanīšu. Kā puķe uzzied – pamazām, bet neapturami. Skaties uz lilijām! – Dievs mani uzrunā Rakstos. Skaties uz pienenēm, ceriņiem un ķiršiem. Skaties un nezūdies! Skaties un nešķendējies! Skaties un dziedi! Skaties un ziedi! Soli pa solītim, pamazām un neapturami ej uz priekšu dzīvē, kas ir laba. Zem augstām, labām debesīm, blakus skaistiem, labiem cilvēkiem, kopā ar lielu un labu Dievu.

Tik vilinoši smaržo krāšņais rožu kronis Dievmātes galvā! Tā es savas dzīves “soli pa solim” gribu dzīvot. Roze aiz rozes, lūgšana aiz lūgšanas, pateicība aiz pateicības, viss viņas svētuma, majestātes un pazemības smaržas apņemts. Patiesība aiz patiesības, brīnums aiz brīnuma, diena aiz dienas, nogurums aiz noguruma, bet viss zem labā Dieva skata, viss Dievmātes patvērumā un – jau Svētā Gara spārnu vēdas nojaušot. Dzīve ir laba. Dāvana. Novērtējama aizvien no jauna.


Aija Balode 

Maija Mieram tuvu, 2020