Pirmdiena, 16. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Un Kungs viņam sacīja:
“Miers lai ir ar tevi!”
Gedeons tur uzcēla altāri Kungam
un to nosauca vārdā: “Kungs ir miers.”
(sal. Ties 6, 23-24)

Uz šī altāra blakus vārdiem “Kungs ir miers” ir uzplaucis jauns zieds. Tik krāšņs un spēka pilns! Reibinošu smaržu! Divdesmitgade.
Divdesmit!?
Vai mēs ko tādu bijām iedomājušies, kad Mieram tuvu stāstu sākām? Gluži godīgi jāatzīstas, ka es neatceros. Tas bija tik sen. Un vienlaikus – tepat. Tikko.
Tas taču bija tik tikko, kad Kristofs mani mudināja doties uz Rīgu un iegādāties Mieram tuvu, kuru tad gan tā nemaz nesauca, jo toreiz, pirms divdesmit gadiem, tāda izdevuma vēl nebija. Nebija vēl nopērkams. Nebija vēl lasāms. Bet Dieva plānā jau bija.

Dievs, pačuksti man par savu plānu! Vai ir izpildīts? Vai jāturpina? Cik ilgi vēl? Vai vēl divdesmit?
Ja tā, tad dod mums spēku turpināt. Un prieku turpināt. Un lasītājiem prieku, ka mēs turpinām.
Tikai nepierast. Tikai negarlaikoties. Neieslīgt rutīnā. Un nesagumt.

Jo mums ir jārotā altāris Kungam, kurš ir miers. Ar jauniem ziediem. Ar jaunu vīraku un jaunām lūgšanām. Ar jaunu smaržu, jaunām dziesmām, jaunu cerību un jaunu mīlestību.
Un nereti arī kādu jaunu upuri pienesot. Lai!
Bet pāri visam – ar jaunu prieku kalpojot. Ar aizrautību. Ar pateicību.

Es nezinu, cik ilgi. Dievs, Tu zini, vai divdesmit. Vadi mūs – bet miera ceļos, kā Francisks reiz teica. Tu esi mūsu miers, un Tev mēs gribam būt tuvu, cik ilgi gribi Tu.

Aija Balode

Mieram tuvu decembris 2019