Ceturtdiena, 19. jūlijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Augusta mēnesis Baznīcā

Ora et labora!
Tā vien šķiet, ka vasaras pēdējā mēnesī katrs kristietis var īpašā veidā īstenot seno garīgās dzīves pamudinājumu, kuru ir definējis jau svētais Benedikts, proti: “Lūdzies un strādā!” Augusts ir īpašs ar to, ka, tam aizritot, darba pilnas rokas ir ne tikai lauku ļaudīm, kuriem ienākas raža, bet arī skolu jaunatnei, jo tuvojas jaunais mācību gads. Līdz ar to arī daudzi citi tiek iesaistīti šajā darbīgajā noskaņā, par spīti tam, ka daži vēl mēģina baudīt aizejošo vasaru un izmantot to savam atvaļinājuma laikam. Arī no garīgās dzīves viedokļa šis laiks ir sevišķu iespaidu pilns, jo, sākoties augusta mēnesim un vēl krietni pirms tam, daudzi Latvijas katoļi arvien biežāk kavējas pārdomās par Aglonu. Daudzi jau tagad ir uzsākuši svētceļojumu kājām uz šo mūsu zemes svētvietu, citi cenšas saplānot savus darbus tā, lai varētu piedalīties Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkos.

Šī iespēja ir jāizmanto, jo piedalīšanās Aglonas svētkos var kļūt par īstu ticības piedzīvojumu, tas ir avots, no kura varam smelt daudz garīga spēka. Kāds franču priesteris, kurš daudzreiz ir piedalījies svētceļojumos kājām uz Aglonu, ir uzsvēris, ka mēs Latvijā nekādā gadījumā nedrīkstam atstāt novārtā deviņdesmitajos gados atjaunoto svētceļojumu tradīciju, jo tas ir Baznīcas garīgās izaugsmes garants, kā arī neapstrīdams iedvesmas avots īpašiem un tik ļoti vajadzīgiem aicinājumiem, piemēram, aicinājumam uz priesterību. Viņš arī liecināja, ka vairāki Parīzes jaunie priesteri ir veikuši savu izvēli, ejot pa Latvijas ceļiem, pateicoties Aglonas Dievmātei. Zinot, ka Francijā netrūkst izcilu sanktuāriju un svētceļojumu tradīciju, šāda liecība ir vairāk nekā uzrunājoša. Ja jau ticīgie no tālām zemēm novērtē Aglonas garīgo spēku, kā lai mēs, Māras zemes bērni, aizmirstam savu garīgo Māti!

Esmu pārliecināts, ka arī šogad Mieram tuvu grāmatiņa, pateicoties savam parocīgajam formātam, kā arī īpašajam saturam, būs labs palīgs visiem svētceļotājiem, neatkarīgi no tā, kādā veidā tiks mērots ceļš uz Aglonu – kājām, ar kādu transporta līdzekli vai arī gluži garīgā nozīmē. Tāpat kā katru gadu, arī šoreiz mūsu grāmatiņā atradīsiet Rožukroņa lūgšanu, kā arī litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Svētie, kurus godinām augustā
Neapšaubāmi, mariāniskais akcents augustā ir noteicošais, taču šis mēnesis ir bagāts arī ar citu izcilu personību piemiņas dienām. Vīrieši un sievietes, kurus šomēnes godināsim, pārstāv dažādus vēstures periodus, taču viņus vieno viens un tas pats svētuma ideāls, kura avots ir Kristus. Augusta mēnesī par labu iedvesmas avotu var kļūt, piemēram, gan svētais Jānis Marija Vianejs, gan svētā Klāra, tāpat arī svētais Augustīns un svētā Terēze Benedikta no Krusta, laicīgajā vārdā Edīte Šteina. Sadaļa Mēneša svētais mums piedāvā tuvāk iepazīties ar vācu priesteri, svētīgo Kārli Leisneru, Edītes Šteinas laikabiedru, kurš piedzīvoja līdzīgu likteni. Būdams ieslodzīts Dahavas koncentrācijas nometnē, viņš tur arī tika iesvētīts par priesteri, taču savas trauslās veselības dēļ varēja celebrēt tikai vienu vienīgu Svēto Misi. Drīz pēc at­brīvošanas no ieslodzījuma viņš nomira, svētuma apmirdzēts.
Īsi pirms Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkiem, kā ierasts, godināsim arī mūsu zemes apustuli svēto Meinardu. Viņa personību, kā arī varonīgi īstenoto misiju toreizējās lībiešu zemēs savā komentārā labi izceļ priesteris Ronalds Melkers. Arī citu priesteru pārdomas gan svētdienām, gan arī svētku dienām augustā ir uzrunājošas un noderīgas.

Pāvesta lūgšanu nodoms
Pāvesta lūgšanu nodoms šajā mēnesī ir veltīts mākslas pasaulei: “Lūgsimies par mūsdienu māksliniekiem, lai mākslas darbi, viņu talanta auglis, palīdz atklāt radības skaistumu!”
Zīmīgi, ka sadaļa Mēneša liecinieks ļauj iepazīt kādu no mūsu pašu kristīgajām māksliniecēm, parādot viņas skatu uz pasauli, kā arī atspoguļojot viņas ceļu ticībā, kas, jāatzīst, ir visai neordinārs, taču ļoti bagātīgs un uzrunājošs. Turklāt šo materiālu ir veidojusi kāda cita māksliniece, vai tas nav zīmīgi?
Talants ir Dieva dāvana burtiskā nozīmē, taču, manuprāt, tieši mākslinieka talants vislabāk izsaka šī jēdziena, šīs realitātes dziļumu, jo mākslinieka talants rada skaistumu tīrā veidā. Neaizmirsīsim, ka skaistums ir viens no īpašajiem Dieva atri­būtiem, šo tēzi savulaik pārliecinoši pauda izcilais jezuītu teologs Hanss Urss fon Baltazars. Pāvesta pārdomas par mākslinieka ceļu lai pamudina katru no mums novērtēt savus talantus un īstenot tos Dieva godam, vairojot Viņa skaistumu mūsos un pasaulē, kurā dzīvojam.

Novēlot “Mieram tuvu” lasītājiem
svētīgu vasaras pēdējo mēnesi,

priesteris Edgars CakulsMieram tuvu jūlijs 2018