Otrdiena, 23. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Septembra mēnesis Baznīcā

Māte Baznīca mūs šomēnes aicina uz neatkārtojamu tikšanos ar apustuļa Pētera pēcteci pāvestu Francisku. Pāvesta svētceļojums Baltijas valstīs Latvijas simtās jubilejas gadā ir piedāvājums redzēt, satikt un dzirdēt Kristus vietnieku, maigo Kristu, kā teikusi svētā Katrīna no Sjēnas, un lūgt kopā ar pāvestu un par viņu. Tieši tava izvēle piedalīties dievkalpojumā Aglonā kopā ar Svēto tēvu kļūs par nesatricināmu un paliekošu ticības pieredzi un žēlastību. Neviens no plaš­saziņas līdzekļiem nekad nevarēs nodrošināt un aizvietot tavu svētceļnieka pieredzi, lūgšanas kopību un ticības liecību, esot Aglonas sakrālajā laukumā Svētās Mises laikā. Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs un Latvijas bīskapi aicina, iedrošina un lūdz katram personiski būt par šī vēsturiskā notikuma protagonistu jeb galveno liecinieku. Pāvesta Franciska vēstījums kļūs par mūsu Baznīcas garīgo maizi, un tāpēc ir tik svarīgi to saņemt no paša Kristus vietnieka rokām. Lai priestera Andra Marijas Jerumaņa garīgās pārdomas šī izdevuma turpinājumā mums palīdz labāk sagatavoties šai lieliskajai satikšanās iespējai ar pāvestu Francisku.
Interesanti, ka tieši septembra mēnesī notika tagad jau svētā Jāņa Pāvila II vēsturiskā vizīte mūsu zemē pirms divdesmit pieciem gadiem. Jaunavas Marijas dzimšanas svētku diena 8. septembrī kļuva par pāvesta svētceļojuma kulminācijas brīdi Latvijā. Lai šie tik senie baznīcas vēsturē svinētie svētki palīdz mums priecāties un pārliecināties par Kristus uzticēto sūtību Marijai: “Atklājies un rādi, ka esi Māte!”
Pāvests Francisks kādā Dievmātei veltītā lūgšanā saka: “Tu esi tik skaista, ak, Marija; tevī mājo patiesais prieks par svētlaimīgu dzīvi kopā ar Dievu! Palīdzi, lai mēs nepa­zaudējam jēgu savam ceļam virs šīs zemes…”

Pāvesta lūgšanu nodoms
Par Āfrikas jauniešiem: lai Āfrikas kontinenta jauniešiem ir pieejama izglītība un darbs viņu pašu valstīs.
Pāvests Francisks, kurš jau ir apmeklējis vairākas Āfrikas valstis kā miera svētceļnieks, tiekoties ar Āfrikas jauniešiem, ir uzsvēris, ka tieši viņi ir savas zemes galvenais resurss un visdaudzsološākā cerība solidaritātes, miera un progresa nākotnei.
Arī Latvijā iedzīvotāju izbraukšana no valsts un iedzīvotāju skaita samazināšanās ir viens no galvenajiem šodienas izaicinājumiem. Vai mēs katrs esam darījuši visu iespējamo, lai draudzēs lūgtos, pārdomātu un meklētu risinājumus šai dramatiskajai situācijai un problēmām, kas turpina iztukšot Latviju?
Septembris ir laiks, kad atsāk mācības skolēni un studenti un savu darbu turpina skolotāji. Tieši tāpēc šī Mēneša liecinieks ir Ivo no Kolkas, kurš mums atklāj skaistu kristīgās kalpošanas, katoliskās audzināšanas un izglītības liecību. Laba izglītība ir sabiedrības lielākā vērtība, kura iegūst savu pilnību tad, kad to caurstrāvo Evaņģēlija labā vēsts. Tāpēc lūgsimies šomēnes ne tikai par katoļu skolām, bet arī par svētdienas skolām draudzēs, par katehētiem un par visām mācību iestādēm, kuras uzsāk jauno mācību gadu.
Rubrikā Mēneša svētais šomēnes iepazīsim kopienas Regina Pacis dibinātāja itāļu ārsta un ģimenes tēva godājamā Alesandro Notegara dzīvi un garīgo mantojumu. Šis cilvēks, kuram Dievs bija dāvājis tikai četrdesmit divus dzīves gadus, spēja ne tikai īstenot ārsta misionāro sūtību Brazīlijā, bet kļuva arī par jaunas kopienas iedvesmotāju un dibinātāju.
Sirsnīgs paldies visiem garīdzniekiem par svētdienu un svētku dienu Dieva Vārda komentāriem un par atbalstu. Lai Mieram tuvu gan kā liturģiskās, gan garīgās dzīves izdevums mums palīdz uzticīgi sekot Kristum Viņa svētajā Baznīcā!

Uz tikšanos, esot kopā ar Svēto tēvu Francisku!
Priesteris Andris Kravalis

Mieram tuvu aprīlis 2019