Otrdiena, 25. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Oktobra mēnesis Baznīcā

Rožukroņa mēnesis
Oktobris jau izsenis ir īpaši veltīts Rožukronim, šai senajai, taču vienmēr aktuālajai lūgšanai. Pirmais Rožukronis esot ticis skaitīts, kad mazais Jēzus ir raustījis Mariju aiz rokas un, kā bērni mēdz darīt, atkārtojis: “Mammu, mammu, mammu…” Šis asprātīgais joks izsaka dziļu patiesību, jo, lūdzoties Rožukroni, mēs vienojamies ar Kristu, Dievmātes vadībā pārdomājot galvenos pestīšanas vēstures notikumus. Rožukroni pamatoti var dēvēt par tautas lūgšanu, jo tā attīstījusies pamazām, reizē spontāni un apzināti. Viduslaikos bija tradīcija izgreznot Dievmātes statujas ar rožu virtenēm, kurās katrs rozes zieds simbolizēja lūgšanu. Pēc kāda laika šīs virtenes pārtapa lūgšanu krellēs, kuras līdz ar to tika sauktas par rožukroni. Svētajam Bernardam un it sevišķi svētajam Dominikam pieder īpaši nopelni Rožukroņa lūgšanas iedzīvināšanā ticīgo vidū.
To, ka Rožukronis ir dzīva lūgšana, kas nemitīgi attīstās, ir pierādījis mūsu visu mīļotais pāvests svētais Jānis Pāvils II. Ar savu apustulisko vēstuli Rosarium Virginis Mariae viņš 2002. gada 18. oktobrī tradicionālajām Rožukroņa apcerēm pievienoja ceturto – Gaismas daļu, kurā pārdomājam Jēzus veiktos brīnumus, kā arī citus Baznīcai svarīgus notikumus. Zīmīgi, ka arī pašu svēto Jāni Pāvilu II Baznīca ir izvēlējusies godināt tieši oktobrī. Vēl jāpiebilst, ka arī šajā Mieram tuvu numurā, uzreiz pēc Svētās Mises kārtības jūs atradīsiet visu, kas varētu jums palīdzēt pilnvērtīgi lūgties Rožukroni. Turklāt gluži dabiskā veidā tradicionālajām Rožukroņa lūgšanām seko litānija svētā Jāņa Pāvila II godam.

Karmela svētie un citi
Svēto Jāni Pāvilu II es jau pieminēju. Tāpat oktobrī godināsim savā pazemībā diženo svēto Francisku, kā arī svēto Lūkasu, vienu no četriem evaņģēlistiem, kurš ir arī Apustuļu darbu autors, šajā darbā apkopojot liecības par Baznīcas dzīvi tās pirmsākumos. Pieminēsim arī agrīno Baznīcas tēvu svēto Ignāciju no Antiohijas, svēto Margaritu Mariju Alakoku un daudzus citus. Pašā oktobra sākumā īpašas pārdomas varēsim veltīt saviem sargeņģeļiem.
Īpaša vieta šajā mēnesī ir Karmela svētajiem. Oktobra durvis mums atver svētā Terēze no Bērna Jēzus, kura pēc savas kanonizācijas 1925. gadā strauji iekaroja Latvijas ticīgo sirdis. Par to liecina tas, ka gandrīz katrā mūsu zemes katoļu dievnamā ir vismaz viens viņas attēls vai statuja. Mūsdienās gan rodas iespaids, ka šodien tik populārā slavēšanas garīguma ritmos viņas klusā balss ir kļuvusi mazāk dzirdama, taču tas nemaina mazās Terēzes personības svarīgumu un viņas atstātās mācības jeb mazās taciņas vērtību. Viņa apliecina, ka Dieva varenība var parādīt sevi jebkurā, pat šķietami visvājākajā cilvēkā, ja vien viņa ticība un mīlestība ir neviltota.
15. oktobrī godināsim arī citu diženu Karmela svēto – svēto Terēzi no Jēzus jeb Avilas Terēzi. Dievs viņai ir ļāvis piedzīvot dziļu ticības pieredzi un atklājis viņas īsteno misiju – reformēt Karmela ordeni un izkopt kontemplācijas ceļu. Kontemplatīvā jeb iekšējā lūgšana, kuras mākslu svētā Terēze no Avilas attīstīja līdz pilnībai, ir pats dziļākais un iedarbīgākais kristīgās lūgšanas veids. Skaidrojot kontemplatīvo lūgšanu, Katoliskās Baznīcas katehisms citē tieši svēto Terēzi no Avilas: “Iekšējā lūgšana, pēc manām domām, nav nekas cits kā tuva saskarsme draudzībā ar To, par kuru zinām, ka Viņš mūs mīl; šajā laikā mēs paliekam divatā mīlestības apmaiņā.” (sk. KBK 2709) Prie­cāsimies un pateiksimies Dievam par to, ka arī Latvijā jau vairākus gadus pastāv kontemplatīvais Karmels. Pavisam nesen Ikšķiles klosteris svinēja klauzūras slēgšanu. Novēlam mūsu karmelītēm turpināt savu dziļās mistiskās pieredzes ceļu, kurš aicina cilvēku iet Dieva dziļumā un atrast sevi pašu, ļaujot Viņa žēlastībai sevi pārveidot no iekšienes.

Pāvesta lūgšanu nodoms
Ņemot vērā to, ka konsekrēto personu klātbūtne Baznīcas liturģiskajā kalendārā šoreiz ir tik pamanāma, nav brīnums, ka pāvesta Franciska lūgšanu nodoms ir veltīts tieši viņu misijai: “Lai Dievam veltītie cilvēki atmodina sevī misionāro dedzību un piebiedrojas nabagiem, margināļiem un tiem, kuru balss nav dzirdama!”
Pāvesta lūgšanā ietverto aicinājumu uzskatāmi ilustrē sadaļa Mēneša svētais, kura mūs iepazīstina ar kādu neparastu Dieva draugu – svētīgo Mariju Terēzi no Sv. Jāzepa DCJ, kuras personiskais ceļš uz Baznīcu ir īpašs. Viņa ir augusi protestantiskā vidē, gan viņas tēvs, gan arī vectēvs ir bijuši luterāņu mācītāji, taču sava mūža piepildījumu šī sieviete atrada katoliskajā tradīcijā. Svētās Terēzes no Avilas iedvesmota, viņa ir dibinājusi savu Karmela garīgumā balstītu kongregāciju, kurā kontemplācija tiek īstenota, palīdzot dzīves pabērniem – bāreņiem. Šo vācu izcelsmes klostermāsu 2006. gadā beatificēja pāvests Benedikts XVI.
Neviens Dieva dots aicinājums nav domāts tikai tam, kurš to saņem, – tā ir dāvana visai Baznīcai. Konsekrētās personas gan kopienu, gan individuālā līmenī vienmēr ir bijušas iedvesmas un motivācijas avots visiem pārējiem kristiešiem. Lūg­simies kopā ar pāvestu Francisku, lai Dievs palīdz viņiem šo savu īpašo misiju īstenot arī mūsdienās!

Novēlot svētīgu oktobra mēnesi
draudzībā ar Kristus Māti Mariju,
priesteris Edgars Cakuls

Mieram tuvu jūnijs 2019