Trešdiena, 22. janvāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību
5. diena


Spēks – lauzt maizi ceļojumam

Apd 27, 33-36
Dienai austot, Pāvils visus mudināja kaut ko ieēst, teikdams: “Jūs jau četrpadsmito dienu, nez ko gaidīdami, vadāt laiku neēduši un neko neesat baudījuši. Tādēļ es aicinu jūs ieēst; tas jādara jūsu pašu glābšanas labā, jo jums nevienam ne mats no galvas nenokritīs.” To sacījis, viņš ņēma maizi un, visu priekšā pateicies Dievam, pārlauza un sāka ēst. Visi pārējie sadūšojušies arī sāka ēst.
Ps 77
Mk 6, 30-44

Pārdomām
Aicinot pārējos kuģa pasažierus kaut ko ieēst, Pāvils viņus mudina atjaunot spēkus, jo tie būs nepieciešami, lai tiktu galā ar pārbaudījumiem, kas viņus gaida. Šī maizes ēšana iezīmē pārmaiņas kuģa pasažieru attieksmē – viņi pārstāj grimt izmisumā un saņem drosmi. Tieši tāpat arī Euharistija vai Svētais Vakarēdiens mūs nodrošina ar barību, kas nepieciešama ceļam, dara stiprus un no jauna virza uz dzīvi Dievā. Maizes laušana, kas ir kristiešu kopienas dzīves un kulta centrā, mūs veido tādus, ka mēs sevi veltījam kristīgajai kalpošanai. Mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad visi kristieši sēdēs pie viena Kunga mielasta galda un atjaunos spēkus, laužot vienu un to pašu maizi un dzerot no viena un tā paša kausa.

Lūgšana
Mīlestības Dievs, Tavs Dēls Jēzus Kristus lauza maizi un savu ciešanu priekšvakarā dzēra ar saviem draugiem no viena un tā paša kausa.
Dari, lai mēs visi kopā augtu ciešākā kopībā.
Dāvā mums pēc apustuļa Pāvila un pirmo kristiešu piemēra spēku celt līdzjūtības, solidaritātes un saskaņas tiltus.
Svētā Gara spēkā mēs Tev to lūdzam, piesaucot Tavu Dēlu, kas ir atdevis savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Amen.

Mieram tuvu janvāris 2020