Svētdiena, 29. maijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Kungs, mans Dievs, es slavēju Tavu vārdu!
Tu radīji debesis un zemi, Tevī ir mana palīdzība, es slavēju Tevi! Tava mīlestība ilgst no mūžības mūžībā, Tev es uzticos, Tu esi mans Dievs, es slavēju Tevi! Tu esi Tēvs, Dēls un Svētais Gars, Tava mīlestība ir mūžīga, Tu esi manu tēvu Dievs.
Mana dvēsele ir izslāpusi pēc Tevis, visa būtne tiecas pēc Tevis. Es esmu kā izkaltusi zeme, sausa, bez ūdens. Kā briedis meklē ūdens bagātas upes, tā es meklēju Tavu dzīvo ūdeni.
Es vēlos nokļūt Tavā mājoklī, vēlos uzkāpt Tavā svētajā kalnā. Kungs, vadi mani uz savu mājokli, lai varu pagodināt Tevi!
Manas acis raugās uz Tevi, es vēršos pie Tevis, es pacietīgi gaidu, es gribu būt vienots ar Tevi, es atdodu sevi Tava Gara vadībai...

Aleksis Smets

Mieram tuvu maijs 2016