Pirmdiena, 25. jūlijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Dari, Kungs, lai es neatdodu savu sirdi nekam, kas ir no šīs pasaules. Lai nekas mani neattālina no Tevis. Ņem manu vājo sirdi un vājo garu savā dievišķajā aizsardzībā!
Aicini mani, Kungs, lai tikai Tevī es rodu mieru. Esi mans vienīgais prieks, mans vienīgais mājoklis, mans vienīgais spēks, mana vienīgā cerība, vie­nīgais, ko es bijāju un mīlu.

Svētīgais Džons Henrijs Ņūmens