Sestdiena, 23. maijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Novenna, gaidot Vasarsvētkus
9. diena


Ievadlūgšana
No Svētajiem Rakstiem 
Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienuviet; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un tiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. (Apd 2, 1-4)
Lūgsimies! Svētais Gars, kas devi apustuļiem dāvanu runāt jaunās valodās, dari, lai kristīgajā dzīvē mēs spētu runāt vārdu valodā, rīcības valodā, laba piemēra valodā un mīlestības valodā. Dāvā mums šo valodu dāvanu, lai ar visu savu dzīvi mēs paši tuvotos Dievam un liecinātu par Viņu saviem brāļiem un māsām. Nāc, Svētais Gars, un māci mums vairot Dieva slavu. Amen.
Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...

Noslēguma lūgšana

Litānija Dieva Svētā Gara godam

Mieram tuvu maijs 2015