Pirmdiena, 27. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ak, dzīvības Dievs, šajā naktī nenovērs no manis savu mieru!
Turi savus ļaudis savu roku apskāvienā, pasargi mūs zem saviem spārniem!
Esi mūsu gaisma tumsā, esi mūsu cerība nemierā, esi mūsu miers satraukumā. Esi mūsu spēks vājumā, esi mūsu stiprinājums sirds sāpēs, esi mūsu dziesma nakts klusumā.
Es gulēšu mierīgi, Kungs, jo Tu un vienīgi Tu man ļauj atpūsties drošībā.

Ķeltu lūgšana