Otrdiena, 30. augusts
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Svētais Tēvs, es lūdzu Tevi Jēzus Kristus vārdā, kas ir visu ļauno spēku uzvarētājs, un Marijai, bez grēka ieņemtajai, ļaunā uzveicējai, aizlūdzot, Kristības sakramenta dēļ, kas mani darījis par Tavu mīļo bērnu. Nāc šajā brīdī, dziedini un atbrīvo mani no visa ļaunā, no visa, kas liek šķēršļus mīlestībai, ar kuru Tu vēlies mani piepildīt! Atjauno Svētā Gara spēku manī!
Dziedini manu prātu no aizspriedumiem, no sava labuma meklēšanas, no šaubām un no jebkādas tumsas. Dziedini manu atmiņu no visa sāpīgā, no psiholoģiskiem ievainojumiem, kas gūti kopš laika, kad atrados mātes klēpī, līdz šim brīdim, pārciešot grūtības. Dziedini manu iztēli no pārspīlētas ļaušanās fantāzijai un bēgšanas no reālās dzīves, no slimīgām iedomām, ilūzijām un bailēm.
Dziedini manu sirdi no nocietināšanās un noslēgtības, no visiem ievainojumiem un egoisma, no koncentrēšanās vienīgi uz sevi, no sevis žēlošanas un nespējas piedot, no naida, skaudības un aizdomām. Dziedini manu gribu no ļauna spēka iejaukšanās, no lāstiem, hipnozes un kārdinājumiem, no apsēstības un vēlmes citus pakļaut.
Dziedini manas jūtas no greizsirdības, no vārdzinošām skumjām, no samezglojumiem uzticības un seksualitātes jomā, no izjūtas, ka mani atstumj, no nepatiesas kauna un vainas apziņas, no mazvērtības kompleksiem un lielummānijas, no pārmērīgas kautrības, no uztraukuma, bailēm un nepatikas pret dzīvi, no tieksmes darīt sev pāri, no ļaušanās atkarībām, piesaistīšanās materiāliem labumiem un šai pasaulei.
Kungs Jēzu, lai Tavs spēks nāk pār mani – pār visu manu būtni, pār apziņu un zemapziņu. Esi mans Glābējs un mans Kungs! Žēlsirdības Tēvs, palīdzi man nest patiesas atgriešanās augļus un rast savu brīvību, pildot Tavu gribu.
Svētā Marija, Dieva Māte un mana Māte, esi mana prieka iemesls, izlūdzot man patiesu brīvību.
Paldies, Kungs, ka Tu darbojies manī savā lielajā mīlestībā un žēlsirdībā. Amen.

Mieram tuvu augusts 2016