Piektdiena, 29. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ak, neizsakāmā Uguns, mūžīgais Tēvs, es vairs nevēlos ne to, lai manas ilgas pēc Tava goda un dvēseļu pestīšanas rimtu, ne arī to, lai apsīktu manu asaru avots... Lai manu asaru straumes ir kā divas upes, kas izplūst no Tevis, miera jūra!
Slava, slava Tev, Tēvs, jo Tu esi atbildējis uz manu lūgšanu, Tu esi atbildējis pat uz to, ko es pati nezināju un ko Tev nelūdzu.
Dāvājot man žēlastību raudāt, Tu mani aicināji, lai veltu Tev visu savu pazemīgo, mīlestības un arī neziņas pilno ilgošanos un savas nerimstošās lūgšanas.
Šajā brīdī es Tevi lūdzu, lai Tu apžēlojies par pasauli un par savu svēto Baznīcu. Es lūdzu, lai Tu piepildi to, pēc kā Tu mani iedvesmo lūgties...
Nekavējies atklāt pasaulei savu žēlsirdību – lai Tev labpatīk piepildīt savu kalpu ilgas. Tu pats viņus mudini saukt uz Tevi, tāpēc uzklausi viņu balsi!
Tava patiesība ir sacījusi, ka tad, ja mēs sauksim, mums atbildēs, ja klauvēsim, mums atvērs, un, ja lūgsim, mums tiks dots. Ak, mūžīgais Tēvs, Tavi kalpi Tev lūdz žēlsirdību. Atbildi viņiem!

Svētā Katrīna no Sjēnas

Mieram tuvu aprīlis 2016