Svētdiena, 26. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Kad cilvēki, kurus mēs mīlam, prasa palīdzību, mēs esam pateicīgi, ka viņi to lūdz.
Ja Tev, Kungs, labpatiktu prasīt no mums tikai vienu lietu visā dzīvē, mēs uzklausītu, sajūsmas piepildīti, un tas, ka šo vienīgo reizi būtu Tavu gribu izpildījuši, kļūtu mūsu mūža lielākais notikums.
Bet, tā kā ik dienu, ik stundu, ik minūti Tu liec mūsu rokās šādu laimi, tad tā mums šķiet tik dabiska, ka esam kļuvuši kā pārsātināti un garlaikoti...
Un tomēr, ja mēs aptvertu Tavu neiedomājamo noslēpumu, mēs paliktu kā apstulbuši, saprotot, ka mūsu niecīgie pienākumi ir Tavas gribas dzirksteles. Mēs būtu kā spārnos, zinot, ka šajā milzīgajā tumsā, kas mūs apklāj, mums ir doti neskaitāmi, konkrēti, personiski Tavas gribas gaismas stari.
Dienā, kad to pieņemsim, mēs dosimies dzīvē kā Tavi pravieši, Dievs, kā Tavas apredzības lēmumu zinātāji, kā Tavu darbu līdzstrādnieki.
Nebūs vairs nekā nevērtīga, jo viss būs Tevis gribēts. Nebūs vairs nekā pārāk grūta, jo viss sakņosies Tevī. Nebūs vairs nekā, kas raisītu skumjas, jo viss būs saskaņā ar Tavu prātu. Nebūs vairs nekā garlaicīga, jo visā būs jaušama Tava mīlestība.

Madlēna Delbrēla

Mieram tuvu jūnijs 2016