Svētais Alberts Lielais,
bīskaps un Baznīcas doktors

Svētais Alberts Lielais (13. gs.) bija izcili apdāvināts, vispusīgs cilvēks, vienlaikus spējīgs dabaszinātnieks, filozofs un garīdznieks. Viņš ir cēlies no grāfu dzimtas, dzimis ap 1206. gadu Lavingenā pie Donavas (Vācijā), mācījies Padujas Universitātē un 18 gadu vecumā iestājies dominikāņu ordenī.
Pēc teoloģijas studijām Alberts Lielais tika iesvētīts par priesteri un kļuva par pasniedzēju Parīzes Universitātē. Uz viņa lekcijām nereti ieradās tik daudz klausītāju, ka tās nācās noturēt laukā, zem klajas debess. Starp viņa uzticīgākajiem skolniekiem bija arī svētais Akvīnas Toms. 1260. gadā svētais Alberts Lielais tika iesvētīts par bīskapu. Šodien viņu godina kā Baznīcas doktoru.

Mieram tuvu decembris 2017