Kungs Jēzus Kristus – Augstais un mūžīgais priesteris
Svētki

Kopš 2013. gada Romas katoļu Baznīcas latīņu rita liturģiskais kalendārs ir papildināts ar vēl vienu svētku dienu – Kungs Jēzus Kristus, Augstais un mūžīgais priesteris. Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem – par to, lai mūsu priesteri būtu kā Augstais priesteris Jēzus Kristus. 
Šo svētku aizsākums saistīts ar kontemplatīvo Kristus, Priestera, māsu oblāšu kopienu, kuras aicinājums ir nepārtraukta lūgšana par priesteriem un kandidātiem uz priesterību. Kopienas pamat­licējs bīskaps Hosē Marija Garsia Laigers vērsās pie pāvesta Pija XII ar lūgumu iedibināt patronālos Kristus, Priestera, svētkus. Pāvests tam piekrita 1952. gadā. Sākotnēji šie svētki izplatījās spāniski runājošajās zemēs un tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem. 
Nākamais posms svētku iedibināšanai visā universālajā Baznīcā bija saistīts ar Priesterībai veltīto gadu no 2009. gada jūnija līdz 2010. gada jūnijam. Lūgšana par priesteriem tolaik bija cieši saistīta ar informāciju par dažādās valstīs esošo priesteru pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem. Spēcīga lūgšana un atjaunotne savijās ar lielu ieļaunojumu un krīzi. Pāvests Benedikts XVI pasludināja, ka Priesterībai veltītā gada auglis būs svētki, kuri vērstu uzmanību uz priesterības kalpojuma būtību un atgādinātu par nepieciešamību lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību.

Mieram tuvu septembris 2019