Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena
Svētki

Svētā Jāņa Laterāna bazilika ir celta tūlīt pēc kristiešu vajāšanu beigām – 4. gadsimtā, kad Baznīcu vadīja pāvests Silvestrs I. Sākotnēji bazilika tika veltīta Kristum Pestītājam, vēlāk par tās aizbildņiem kļuva svētais Jānis Kristītājs un svētais evaņģēlists Jānis. Bazilikā ir notikuši pieci vispārējie Baznīcas koncili.
Pāvests ir Romas bīskaps, un Laterāna bazilika ir viņa katedrāle. Tās iesvētīšanas gadadienu 9. novembrī atzīmēja jau 12. gadsimtā, sākotnēji tas notika Romā, vēlāk  – visā Romas katoļu Baznīcā, tādējādi godinot baziliku, kas ir “visu Romas un pasaules baznīcu māte un galva”.

Mieram tuvu novembris 2019