Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,

lai atnāk Tava valstība,

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien

un piedod mums mūsu parādus,

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,

un neieved mūs kārdināšanā,

bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Mieram tuvu oktobris 2020