Ceturtdiena, 13. maijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Nāc, Svētais Gars, dāvā jaunu vasaru, dāvā jaunus Vasarsvētkus. Dāvā jaunus vārdus, kādiem runāt ar Dievu. Paņem prom vecos. Prom visu manās attiecībās ar Tevi savecojušo – to visu, kam nav vairs spārnu, nav vairs spēka sirdi augšupcelt. Nāc, Svētais Gars, es Tevi jau gaidu, es Tevi jau sveicinu. Nāc, Svētais Gars, ticībai vajag jaunu iemeslu svinībām.

Nāc, es ļoti gaidu Tevi! Jo Tu sakārto. Tu atklāj. Tu piepildi. Tu atveldzē dvēseles zemi ar Dieva žēlastības ūdeni, un tā sāk diedzēt asnus. Briedina pumpurus. Liek plaukt ziediem un plūst neatvairāmai smaržai, un reibināt pārsteidzošām krāsām, un tās vilina taureņus, putnus un eņģeļus, brīvos lieciniekus par nepieejamajiem debesu plašumiem un vienmēr atvērtajiem Debesu augstumiem.

Dieva Gars, pilnasinības un pārpilnības Gars, nāc un atraisi no visa smagā! Kā žēlastība, kas atņem smeldzīgu sāpi slimajam. Kā žēlastība, kas atver būra durvis, atsien pinekļus. Lai brīva un bezrūpīga dvēsele atkal bauda jaunu un labu ticības garšu, jaunu cerības krāsu un jaunu, bagātu mīlestības iedvesmu. Jaunu pārsteigumu, jaunajā mīlestībā pirmo mīlestību atpazīstot. Tavējo. To, pie kuras man vienmēr atgriezties, vienmēr kā pirmoreiz.

Aija Balode