Vissvētā Jēzus  Sirds
Lieli svētki


“Lūk, Sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus, ka pilnīgi atdeva sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību,” 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu un aicinot piektdienā pēc Vissvētākā Sak­ramenta svētku oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā.
Vēršot savu skatienu uz Kristus Sirdi, Baznīca īpašā veidā atklāj Dieva bezgalīgo žēlsirdību. Jau Baznīcas tēvi pirmajos gadsimtos ir apcerējuši krustā sistā Jēzus atvērto sānu. Šajā brūcē, kas paver ceļu uz Vissvēto Jēzus Sirdi, viņi saskatīja mūsu pestīšanas durvis un avotu, no kura izšļācas visi Baznīcas sakramenti, kas kā žēlastību straumes mūs mazgā, dziedina un svētdara.
Vissvētās Jēzus Sirds svētkus 1765. gadā iedibināja pāvests Klements XIII, bet 1856. gadā tos sāka svinēt visā Romas katoļu Baznīcā, pateicoties pāvesta Pija IX iniciatīvai.

Mieram tuvu jūnijs 2021